Tarkistuslista tapahtuman jälkeen

  • Tapahtuman  purku
  • Siivous, roudaus, kierratys
  • Kiitos – kirjeitse, verkkosivuilla,  sähköisesti.  Osallistujat, kutsuvieraat, puhujat, luennoitsijat, näytteilleasettajat, henkilökunta ja avustajat
  • Palautekysely ja palautteen käsittely
  • Raportointi. Päivitetty osallistujalista => asiakasrekisteri
  • Laskut ja näiden käsittely
  • Budjettiseuranta  ja loppuselvitys
  • Palautepalaveri