Yritys-sivun toka referenssi

“Koulutustapahtuman järjestäminen Kokouspalvelu Elenin kanssa on ollut mutkatonta ja sujuvaa. Kokouspalvelu Elenin toiminnan lähtökohta on koko ajan asiakkaan etu, jolloin esimerkiksi koulutuspäivien järjestämisen erilaiset vaihtoehdot on aina esitelty Sity ry:lle hyvin selvitettyinä ja perusteltuina. Elen pyrkii toimimaan ennakoiden eteen tulevia tilanteita ja tätä olemme erityisesti arvostaneet. ”

J-M Lehtinen
Suomen Infektioidentorjuntayhdistys ry