Yritys

Yritys

Kokouspalvelu ELEN on syntynyt rakkaudesta ja intohimosta onnistuneisiin kokouksiin, kongresseihin ja yritystilaisuuksiin. Toimimme joustavasti, luotettavasti ja luovasti, aidosti palvellen.

Yhteistyökumppanit valitsemme tarkoin ja huolella, luotettavuus ja taloudellisuus huomioiden. Valitut yhteistyökumppanit myös tukevat tapahtumalle asetettuja tavoitteita ja päämääriä.

Tavoite

Tavoitteenamme on löytää Sinulle tilaisuuden järjestäjänä sellainen palveluratkaisu, joka takaa onnistuneen ja parhaan lopputuloksen.
Aito, hyvä palvelu, korkea ammattitaito, taloudellisuus, tehokkuus, luotettavuus, vastuullisuus, monipuolisuus, luovuus ja joustavuus ovat avainsanoja yrityksemme toiminnassa -joka päivä.

Vastuullisuus

Ekologiset palveluratkaisut, sosiaalinen vastuu, kotimaisuus ja kestävä kehitys ovat erittäin tärkeitä myös ELENille. Valitsemme ne palveluratkaisut, jotka tukevat asiakkaamme omia tavoitteita vaikkapa kestävään kehitykseen liittyen.

Tietosuoja

ELEN sitoutuu noudattamaan Suomessa ja EU:ssa kulloinkin voimassa olevaa henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä, asetuksia (EU 2016/679), viranomaisten määräyksiä ja ohjeistuksia.

Tietosuojaseloste löytyy tästä.

Mikäli käsittelemme henkilötietoja tapahtumassa, teemme erillisen henkilötietojen käsittelysopimuksen.

“ELEN on aina ollut luotettava ja innovatiivinen järjestäjä. Olemme saaneet hyviä ideoita kokousten käytännön järjestelyissä, esimerkkinä miten huomioida eri osallistujien tarpeet, jotta kokous sujuisi mahdollisimman hyvin. ELENin tarkkavaisuus on merkinnyt meille myös taloudellista säästöä, kun hän on valvonut, että sovitut tarjoilut yms. ovat toteutuneet sovitusti ja laskutus on ollut kohdallaan.”

placeholder
L Pirilä
Reumatologian ja Kliinisen Immunologian keskus, TYKS, VSSHP

Tarvitsetko järjestäjän kokoukselle tai kongressille?